Pris og refusjon

Pris

Pris på behandling er avhengig av pasientens diagnose og behandlingens vanskelighetsgrad. De med størst bittfeil får mest refusjon. Behandlingsprisen for hver pasient fremgår av behandlingsavtalen som skal inngås og godkjennes av alle parter med signatur innen en behandling starter.

Refusjonsordninger

Refusjonen er fra 40- 90% av Helfos takster. I noen tilfeller der feilen er svært alvorlig, som for eksempel ganespalter eller behov for kirurgi, dekkes det 100% av Helfos takster. Helfos takster er fastsatt av Helse-og omsorgsdepartementet, og tannlegene har et mellomlegg i tillegg til den offentlige taksten.

 

Nesodden Tannregulering informerer deg om dine rettigheter angående refusjoner. Vi har direkte oppgjør med Helfo slik at pasienter kun trenger å betale egenandel til enhver tid.

 

Refusjon barn

I Norge får pasienter med behandlingsbehov refusjon fastsatt av Helfo for en del av behandlingskostnaden når behandling starter innen pasienten fyller 20 år. 

 

GRUPPE A – svært stort behov:         100% dekning av offentlig honorar takst

GRUPPE B – stort behov:                    75% dekning av offentlig honorar takst

GRUPPE C – klart behov:                     40% dekning av offentlig honorar takst

 

Søskenmoderasjon innebærer at hvis flere søsken har behov for kjeveortopedisk behandling økes støtten fra og med andre barnet.

 

GRUPPE B får 90% og GRUPPE C 60% dekning av offentlig honorar takst. 

 

Refusjon voksne

I noen tilfeller kan voksne over 20 år også få støtte til tannregulering. 

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedisk behandling og kjevekirurgi

  • Medfødt manglende tannanlegg av fortenner eller flere enn 2 småjeksler, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk eller i kombinasjon med protetisk behandling (krone/bro/implantat)

  • Pasienter med sjeldne medisinske sykdommer (liste definert av det offentlige) som gis rett til refusjon for nødvendig tannbehandling

  • Pasienter med tap av tenner pga tannskade (både med og uten godkjent yrkesskade) hvor kjeveortopedi alene eller i kombinasjon med protetiske behandling gir et tilfredsstillende resultat

  • Rehabilitering ved tanntap og tannvandring som følge av kronisk marginal periodontitt (tannkjøttsykdom)

prisliste copy.jpg